Obchodné podmienky

pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.abenys.sk

                                                        


Prevádzkovateľ obchodu je firma:

ABENYS s.r.o.
Žitnoostrovská 1302/3
929 01 Dunajská Streda, SR

IČO: 35 763 931            
IČ DPH: SK2020273959        firma je platcom DPH

Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okres. súdu Trnava, oddiel Sro , vložka 25695/T-Zbl     

e-mail:    info@abenys.sk
tel. č.:      0948 878 331
_________________________________________________________________________________

      Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajuceho a o zmeme a doplnení niektorých zákonov.. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ (kupujúci s IČO), riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 1. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci s IČO - podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalšieho predaja, či obchodovania s nimi.

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.abenys.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Do košíka". Po ukončení nakupovania skontroluje obsah košíka a prejde "Dokončenie nákupu - pkladńa", kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby, dopravy apod.), ak má zákazník záujem o registráciu či odber noviniek, zaškrtne svoju slobodnú voľbu v objednávkovom formulári. Registrácia a odber noviniek však nie je podmienkou. Po výbere spôsobu doručenia je zákazníkovi hneď zobrazená celková suma objednávky. Kliknutím na tlačítko "Potvrdenie objednávky s úhradou" zákazník potvrdí objednávku a odošle ju predávajúcemu.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. (ich znenie je uvedené v košíku pred odoslaním objednávky). 

Prijatie objednávky je automaticky odoslané na e-mail zadaný kupujúcim v objednávke. Na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Pri neúplnom zadaní kontaktu na kupujúceho ( neúplné meno a priezvisko, adresa, neplatný e-mail alebo telefónne číslo) predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak nie je možné chýbajúce údaje doplniť, predávajúci na základe predpokladu, že objednávku nebude možné doručiť, môže prijatú objednávku zrušiť.

Objednávku je až do jej odoslania možné meniť telefonicky alebo mailom, na potvrdenie zmeny je však nevyhnutný potvrdzujúci e-mail druhej strany. Zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán. Podmienky zrušenia zmluvy sú popísané v odseku Storno objednávky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.
 

 1. Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní.

Konečná cena objednávky je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH a všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...).
Spotrebiteľ pred odoslaním objednávky musí potvrdiť, že je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami a s tým, že za svoju objednávku bude musieť zaplatiť cenu uvedenú pri objednávaní „objednávka s úhradou“

V prípade chyby softwaru - zjavnej chyby v cene tovaru (pokiaľ  nie je u daného tovaru v názve uvedené, že je to „mimoriadna zľava" alebo "akcia"), ktorá je viditeľne nižšia ako cena rovnakého alebo podobného produktu na trhu, predávajúci je povinný kupujúceho o vzniknutej situácii informovať, a poskytnúť mu dodatečné informácie o cene produktu, prípadne návrh možnosti dodania náhradného tovaru v podobnej cene. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

2. Platobné podmienky

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť:

dobierkou                + 2,00 €  príplatok      

prevodom na účet      0 €   

Comgate - online platba cez platob.bránu   0 €

online platba bankovými tlačidlami - bankový prevod   0 €


Prevádzkovateľ platobnej brány je spoločnosť COMGATE:
Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Pri platbe prevodom obdržíte údaje do e-mailu:
Č. účtu je  2800380469/8330 účet je vedený vo FIO banke v €
IBAN:     SK82 8330 0000 0028 0038 0469
SWIFT:   FIOZSKBA
Variabilný symbol: uveďte číslo Vašej objednávky

Pri platbe prevodom je expedícia predĺžená o čas potrebný na pripísanie platby na účet a jeho spárovanie s objednávkou. Obvykle je to 1-2 prac.dní. Tovar nie je možné poslať na základe potvrdenia o prevode platby.

Personalizovaný tovar, teda tovar s vlastným textom či fotkou vyrábame a posielame len po úhrade na bankový účet, teda platba dobierkou nie je možná. Rovnako sa na neho podľa Zákona č.102/2014 Z.z. nevzťahuje možnosť odstúpenia od zmluvy vzhľadom na povahu  tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa .

3. Dodacie podmienky

Doprava je zabezpečovaná kuriérskou spoločnosťou GLS, doručením na pobočky Zásielkovne – Packeta alebo Pacelshop a Balíkomat GLSOsobný odber na adrese e-shopu je možný len po dohode.  Na osobný odber je nutné vytvoriť objednávku, následne zákazníka budeme kontatovať a dohodneme termín osobného odberu. Sklad nie je na adrese eshopu, takže okamžitý odber alebo odber bez objednávky nie je možný.

Všetky objednávky prijaté do 9.00 hod. v pracovný deň sú expedované v ten istý deň.
V prípade, že tovar z nejakéhoo dôvodu predajca nedokáže expedovať, kupujúci je bezodkladne informovaný mailom alebo telefonicky.

Packeta výdajné miesto - 3,90 €   doručenie zásielky na niektorú pobočku Zásielkovne/Packeta do 2 prac.dní
od odoslania zásielky predávajúcim

Parcelshop a Balíkomat GLS - 2,90 € doručenie na vybranú pobočku či balíkomat do 2 pracovných dní od odoslania

Kuriér GLS - 3,90 €
 doručenie zásielky na zadanú adresu v objednávke nasledujúci prac.deň od odoslania zásielky predávajúcim

K cene dopravy sa v prípade platby na dobierku pripočíta ešte dobierkový poplatok  2,00 €.                                                                                                     Všetky ceny sú uvedené s DPH.Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú dopravnou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho a s tým spojeným predĺženým doručovaním .

       Dostupnosť tovaru uvedená na webových stránkach je informačná.
Tovar s dostupnosťou skladom je pripravený hneď na odoslanie, v prípade vypredania tovaru  alebo pri podozrení na chybný tovar môže predávajúci objednávku zrušiť, o čom je ale zákazník bezpodmienečne mailom alebo telefonicky informovaný, prípadne je mu ponúknutý podobný tovar.
Tovar s dostupnosťou na objednávku je odoslaný max. do 7 pracovných dní, v prípade, že je dĺžka dodania niečím obmedzená, zákazník je bezpodmienečne informovaný mailom alebo telefonicky.

Objednávky prijaté po 12.00 hod sú spracované nasledujúci pracovný deň.

O odoslaní zásielky je zákazník informovaný v deň odoslania mailom s informáciami o doručení.

4. Prevzatie tovaru

Kupujúci má povinnosť objednaný tovar prijať, prekontrolovať neporušenosť obalu - či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade
o prevzatí tovaru.

Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pri nedodržaní tohto postupu môže byť kupujúcemu zamietnutý nárok na reklamáciu tovaru.

V prípade, ak je zásielka viditeľne porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú dopravnou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho a s tým spojeným predĺženým doručovaním .

7. Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Spotrebný materiál (toner, batérie,…) má životnosť 6 mesiacov.
Záručný list v plnej miere nahrádza doklad o kúpe. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.
Viac k záruke nájdete v REKLAMAČNOM PORIADKU

 

Reklamácia a jej uplatnenie
Viac nájdete v REKLAMAČNOM PORIADKU.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti,
ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu : ABENYS s.r.o., Žitnoostrovská 3, 929 01 Dunajská Streda                   
Prípadné info k Vašej reklamácii píšte:  reklamacia@abenys.sk

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi mailom oznámiť, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.    
mail:  reklamacia@abenys.sk

8. Storno objednávky

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku bez akejkoľvek sankcie do doby expedovania tovaru, o čom
je spotrebiteľ informovaný na email, ktorý zadal pri objednávaní. Objednávku je možné stornovať
e-mailom alebo telefonicky.

e-mail: storno.objednavky@gmail.com  
            stačí napísať:  Prosím storno objednávky: číslo Vašej objednávky

Predávajuci má právo zrušiť objednávku, v prípade že údaje o kupujúcom su neúplné a nespĺňajú kritériá pre doručenie a vystavenie daňového dokladu ( meno, priezvisko a adresa). Taktiež ak sa mail vráti jko nedoručený – chybne zadaný a na telefónny kontakt zákazník nereaguje ( zákazníka predávajúci kontaktuje z telefónneho čísla 0948 878 331 ) teda je predpoklad, že zásielku nebude možné doručiť, keďže zákazník o doručení zásielky nebude informovaný.

Zrušenie objednávky predávajúcim je možné v prípade, že tovar je vypredaný, a nie je možné ďalšie doobjednanie u dodávateľa do určitého termínu, doobjednanie  tovaru je nemožné z dôvodu ukončenia jeho výroby, v prípade zjavnej chyby v cene tovaru, zapríčinenej technickou chybou softwaru (pokiaľ  nie je u daného tovaru v názve uvedené že je to „mimoriadna zľava" alebo "akcia") , predávajúci je povinný kupujúceho o vzniknutej situácii informovať, a poskytnúť mu dodatečné informácie o cene produktu, prípadne návrh možnosti dodania náhradného tovaru v podobnej cene. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

9.  Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Po odstúpení spotrebiteľ musí vrátiť tovar do 14 dní od oznámenia odstúpenia a predávajúci je povinný ho prevziať.
Primeraná starostlivosť o tovar musí byť však  zachovaná. Tovar nesmie byť poškodený, musí byť
s pôvodnými visačkami, v pôvodnom balení / krabici a nesmie javiť známky použitia. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou 
hodnotou, zodpovedá za toto zníženie, ak to bolo spôsobené v dôsledku zaobchádzania, 
ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 


V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré od neho predávajúci prijal, teda vrátane nákladov na dopravu a to prevodom na účet, ktorý spotrebiteľ
v odstúpení od zmluvy uviedol. Spotrebiteľ však znáša náklady na doručenie vráteného tovaru predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar vrátený alebo aspoň ako mu spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť dodatočné náklady dodania tovaru, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
(Najlacnejší spôsob doručenia je pri platbe bankovým prevodom – 2,50€ )

Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy s údajmi o objednávke alebo vyplnený formulár na odstúpenie
od zmluvy ktorý zákazník po objednaní tovaru dostane do mailu uvedeného v objednávke spolu s potvrdením objednávky a obchodnými podmienkami  zašle spotrebiteľ na mailovú adresu: info@abenys.sk  alebo poštou aj s tovarom na adresu sídla predávajúceho: ABENYS s.r.o.  Žitnoostrovská 3, 929 01 Dunajská Streda. /odporúčame doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní v prípade straty doručovateľom /   

V súlade so zákonom spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť pri tovare zhotovenom podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, teda personalizovaný tovar s vlastným nápisom či fotkou.

10.  Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len „ ARS“) subjektu ARS, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa doručenia jej odoslania.
 3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.  Subjektom ARS pre spory s predávajúcim e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia prípadné iný orgán ARS zapísaný v zozname ministerstva. Zoznam orgánov ARS je dostupný na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
 4. Návrh musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 5.  Návrh môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh  vtedy, ak bol podaný návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal. Taktiež môže odmietnuť v prípade, že spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim alebo v prípade ak hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh aj vtedy, ak sa návrh týka veci, ktorou sa už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by bolo vzhľadom na všetky okolnosti zjavne neúčinné. Ak je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, subjekt ARS môže takýto návrh odmietnuť. V prípade, že subjekt ARS odmietne návrh spotrebiteľa, v takom prípade mu to bezodkladne oznámi aj s odôvodnením odmietnutia návrhu.
 7. ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu ARS.
 8. Strany sporu sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť subjektu ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.
 9. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá so strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

 

 1.  Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním
a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@abenys.sk . Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Kupujúci súhlasí, aby mu predávajúci poslal na jeho email informácie o stave objednávky a ich zmenách, po prípadne dotazník spokojnosti.
Rozosielanie informačných reklamných mailov – tzv.newsletterov - informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, súťažiach, a pod. zákazník odsúhlasí  podľa svojej vôle v nákupnom košíku, alebo priamo vyplnením formulára na odber newletterov.Súhlas podľa predchádzajúcej vety môže kupujúci kedykoľvek odvolať na email info@abenys.sk.

 1. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava

Telefón: 033 / 551 26 89, email tt@soi.sk

       3. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .

      4. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.abenys.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie  obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13.6.2014.
Zmeny v obchodných podmienkach:
1.    Dňa 14.1.2015 zmena dopráv a ich cien – ostatné ostavá bez zmeny
2.    Dňa  26.1.2015 doplnenie informácií o storne objednávky – ostatné ostáva bez zmeny
3.    Dňa 8.1.2020 zmena cien platieb za dobierku - ostatné ostáva bez zmeny
4.    Dňa 26.9.2020 zmena cien dopravy - ostatné ostáva bez zmeny

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na info@abenys.sk  alebo  0948 878 331

Spinner
Cookies Cookies

Potvrdením týchto cookies sušienok nám dávate zvolenie na využitie niektorých dát. My Vám vďaka tomu prinesieme informácie týkajúce sa Vašich záujmov. 

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.

Potvrdením týchto cookies sušienok nám dávate zvolenie na využitie niektorých dát. My Vám vďaka tomu prinesieme informácie týkajúce sa Vašich záujmov.